Roca Group


Roca Group startade sin verksamhet 2005 i Stockholm. Detta med syfte att förbättra utveckling, ledarskap och ledning i företag och organisationer inom olika branscher. Med hjälp av vårt djupa kunskap inom Affärsutveckling, Business Coaching och Mentorskap hjälper vi våra kunder att växa och uppnå sina uppsatta mål.

Våra tjänster är:

  • Ledarskapskartläggning
  • Ledarskapsutveckling
  • Ledarskapsträning
  • Affärsplanering
  • Affärsutveckling
  • Mentoring
  • Föreläsningar och workshops
  • Ledarskapscoaching
  • Teamcoaching