Business Development


Business Development & Coaching är en metod som används för att utveckla ledare och företag. Detta tillämpas på arbetsplatsen för att förbättra egenskaperna hos ledaren, företaget eller organisationen.

business coaching

All typ av utveckling är fokuserad på nuet och framtiden. Vår målsättning är att stödja, följa upp och utmana klienten under hela processen, att hjälpa denne att skilja vad som är från hur det kan bli.

Programmets fokus är att utveckla de typiska egenskaper som behövs för att bli effektivare och mer framgångsrik. Det kan användas för att stärka de grundläggande frågorna om mellanmänskliga relationer som kan hindra ledarens utveckling.

Vem kan tänkas ha behov av detta?

Det är till för alla, chefer, entreprenör eller företag som är öppna för förändring och professionell och personlig utveckling, som har ett mål eller ej slutför mål, eller som sitter fast i en fas i dennes yrkes-eller privatliv.
Klienter är oftast individer eller grupper som finns inom ett företag eller en organisation. Inom denna kategori finns: chefer, företagare, team, företagare som försöker förbättra viktiga delar av sin verksamhet.

Här är några exempel på “nyckelområden för förbättringar” från kunder som:
direktörer, chefer, VD, CFO, COO, vice ordförande etc:

 • Att hitta balansen mellan arbete och privatliv
 • Öka personlig prestation
 • Öka produktiviteten inom ledarskapet
 • Att vara ledande i svåra eller turbulenta tider
 • Att övervinna konflikter i ledningsgruppen
 • Karriärutveckling som stagnerat
 • Få bättre resultat med mindre resurser
 • Strategier för att motivera de anställda

Exempel på “nyckelområden för förbättringar” från kunder som:

Entreprenörer och företagare

 • Öka produktivitet, prestation och omsättning
 • Hur man kan bygga upp verksamheten i en lågkonjunktur
 • High Impact med liten marknadsföringsbudget
 • Konflikthantering i laget ledarskap/partners/ledningsgrupp
 • Få den bästa avkastningen på investering i tid, energi och resurser
 • Hur kan man tjäna pengar med hjälp av sin webbplats

Exempel på “nyckelområden för förbättringar” från kunder som:
Konsulter och andra yrkesgrupper

 • Hur kan man få fler kunder
 • Skapa en professionell image
 • Marknadsföringsstrategier för att nå önskad målgrupp
 • Utveckla och skriva vinnande förslag
 • Färdigheter och tekniker för att öka försäljningen
 • Hur kan man övergå från ett kunskapsområde till ett annat

Att vara i en ledande position, att vara chef, ledare eller entreprenör innefattar ett stort ansvar och en mycket utsatt position, där man oftast får klara sig själv. För ett par år sedan var det lyx att ha en coach. Idag, efter att ha sett resultaten ses det av de flesta företagen som en nödvändighet.