Utvecklas med coaching


Coaching är en strukturerad och målinriktad process. Den bygger på en process av självstudier, utbildning och utveckling som leder individen till att uppnå sina mål och personliga och/eller professionella resultat.

coachingStrukturen, modellen och metoderna för coaching är många och är utformade för att underlätta att tänka eller lära sig ett nytt beteende för personlig och professionell utveckling.

Coachen använder sig av en frågeställning som ger klienten möjligheten att hitta svar inifrån sig själv. Detta skapar en möjligt för klienten att upptäcka svar och nya sätt utifrån sina egna värderingar, preferenser och perspektiv. Målet med coaching är att hjälpa klienten att avancera så som klienten önskar.

Det brittiska ”Institute of Personal Management “Storbritanniens Chartered Institute” rapporterar att 51 % av företagen “överväger coaching som en viktig del av lärandet och utveckling” och “avgörande för deras strategi,” 90% av företagen uppger att de använder sig kontinuerligt av coaching.