Executive development


Executive coaching development är en process av erfarenhetsmässig och individualiserad utveckling av ledare, som hjälper ledaren att uppnå målen för verksamheten eller organisation på kort och lång sikt. Storleken på företaget är irrelevant. Det kan vara ett multinationellt företag eller ett företag som drivs av en enda person.

executive coaching

Executive coaching development är det mest kraftfulla och beprövade sättet att utbilda chefer, tjänstemän och ledare i utvecklingen av kärnkompetenser, för att påverka med hög prestanda i sin ledarroll och även på det personliga planet.

Excutive coaching development är som all coachning fokuserar på nuet och framtiden. Coachens målsättning är att stödja, följa upp och utmana ledaren under hela coaching processen, att hjälpa denne att skilja vad som är från hur det kan bli.

Executive coaching development programmet fokus är att utveckla de typiska egenskaper som behövs för att bli en effektiv ledare. Det används för att stärka de grundläggande frågorna om mellanmänskliga relationer som kan hindra en ledares utveckling.