Hur fungerar det?


Varje projekt är unikt och därför varierar strukturen och arbetssättet. Utgångspunkten är baserad på organisationen och individens vilja och förmågan att hitta sin egen väg. Detta är skälet till att våra projekt är helt och hållet grundade på coaching.

Våra projekt påbörjas med ett nuläges analys. Både verksamhetens mål och inriktning samt klientens styrkor och utvecklings områden. Vi använder “fakta” som en grund för stöd, bland annat tillsammans med 360 kartläggning som en beteende analys (Extended DISC). Utifrån denna analys föreslås en utvecklingsplan. Förslaget innehåller ett antal områden som kunden behöver utveckla för att nå företaget och sina egna mål.Etablering av kontakt och bas

1. Etablera kontakt med kund (organisation/företag) och faktisk klient. (chef/chefer)
2. Nuläges analys av företaget
3. Fastställa cochingens grund (DISC + 360 + aktuellt ledarskapsanalys av klienten
4. Fastställa betydelsen för klienten
5. Fastställa styrkor så som klientens utvecklingsområden

Utvecklingsplan
6. Definiera prioriterade områden
7.- Information till involverade parter (organisation)

Utvecklings process
8. Initiering av utvecklings processen (6 – 12 månader beroende på klientens behov
9. Kontinuerlig uppföljning tillsammans med klient

Säkerställa utveckling
10. Utvärdering och uppföljning med organisation