Målinriktad process


Vår arbetsmetod är en strukturerad och målinriktad process. Den är till för alla som är öppna för förändring samt personlig och/eller professionell utveckling. Till alla de som har ett mål eller mål som inte är slutförts, eller kvarhålls i något område av sitt personliga eller yrkesmässiga liv.

queeselcoachingDen bygger på en process av självstudier, utbildning och utveckling, som leder individen att uppnå mål och personliga eller professionella resultat.

Strukturerna, modellerna och metoderna är många och är utformade för att underlätta att tänka eller lära sig ett nytt beteende för personlig och professionell utveckling.

Vi använder oss av en frågeställning som ger klienten möjligheten att hitta svar inifrån sig själv. Detta skapar en möjligt för klienten att upptäcka svar och nya sätt utifrån sina egna värderingar, preferenser och perspektiv. Målet är att hjälpa klienten att avancera så som klienten önskar.