Mentoring


Mentorskap är att erbjuda rådgivning eller vägledning av person som har erfarenhet och kompetens, till förmån för en annans person professionellas utveckling. Mentorn visar, stödjer, och delar med sig av sin historia och erfarenhet. I vårt fall, vår yrkeserfarenhet som förvärvats genom de senaste 25 åren.

Syftet med mentorskap är att stödja klientens personliga utveckling genom professionella och psykosociala funktioner. De professionella funktionerna inbegriper, support, coaching, skydd, exponering och utmaning; aktiviteterna är relaterad till arbetsplatsen.

Å andra sidan, behandlar de psykosociala funktioner klientens inre och blir föremål för mentorns insatser:

  • Hans beteende
  • Arbetsplatsens värderingar
  • Personliga dilemman
  • Känslan av acceptans av gruppen.

Det är inte enbart begränsat till utvecklingen av en begränsad uppsättning av färdigheter eller beteende, utan tar upp hela människan och hur denne formar sin bana.