Nyckelkompetenser


ICF har definierat elva kompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en coach skall besitta och demonstrera. Dessa kärnkompetenser har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används i dagens coachingyrke enligt ICF. De hjälper också till att jämföra den coachspecifika utbildning som ICF kräver med den utbildning du själv har genomgått

Kärnkompetenserna används som grund i ICF:s certifieringsprocess.

Kärnkompetenserna är indelade i fyra grupper där varje grupp består av sådana färdigheter Som logiskt hör ihop. Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach att kunna behärska och demonstrera.