Vilka är vi?


Roca Group Business Coaching & Mentoring startade sin verksamhet 2010 i Stockholm, med syfte att förbättra ledarskap och ledning i organisationer och företag från olika branscher, med hjälp av affärscoaching och mentorskap.

Vårt team

Vårt team består av professionella coacher som har utbildats enlighet ICF (International Coaching Federation) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council) normer.

Roca Group erbjuder professionellt stöd från erfarna medarbetare. Våra konsulter kommer att bidra och hjälpa er i nuvarande och framtida utmaningar.

Våra affärscoacher och mentorer har lång erfarenhet i olika ledande befattningar. Erfarenheten kommer från olika sektorer såsom: bank och finans, försäkring, detaljhandel, telekom, statliga organisationer och övrigt. Dessa erfarenheter används till att förstå både kunden och den verksamhet som ska verkställas och skapar därmed en dialog full av energi och relevanta utmaningar.

Coacher och mentorerf1rodrigoRODRIGO MORAGA ISLA

Executive & Business Coach

Rodrigo har över 20 års erfarenhet av skandinaviska banker och finansbolag, där han arbetade ledande i team och projekt. Företagsekonom diplomerad i ledarskap och projektledning. En mycket drivande och engagerad person, entreprenör som har varit ledare för konstruktionen av flera företag. Han har varit delaktig i olika företagsprojekt, där han har utvecklat fungerande system och tjänster. Rodrigo främsta uppgift är att utveckla ledare, företag och högpresterande team. Grundare av Roca Group AB. Affärscoach certifierad av ICF.  linked

gunnarGUNNAR KIHLBLOM 

Executive & Business Coach

Gunnar är ekonom med lång erfarenhet av ledande befattningar. Han har lång erfarenhet av att stödja och utveckla ledare. Han har varit vice VD i svenska och internationella organisationer, både i offentliga och privata sektorn. Är International Executive Coach och har många års erfarenhet som coach för ledande befattningshavare, ledningsgrupper. Gunnar har sammanställt två böcker som behandlar de utmaningar som dagens ledarskap står inför. Gunnar är grundare av Solid Business Coaching. Affärscoach certifierad av ICF.  linked

haraldHARALD ABELIN

Executive & Business Coach

Harald har över 20 års erfarenhet av att leda IT- samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. Han har som VD arbetat med ledning och utveckling av större kunskapsintensiva tjänsteföretag – till exempel S:t Eriks Ögonsjukhus.
Uppdragen som VD har även inneburit avveckling och rekonstruktion av bolag.
Teknologie doktor. Genom sina erfarenheter har Harald en bred plattform för att vara mentor & coach för ledare/chefer. Affärscoach certifierad av ICF.

  linked

 

Iggy whitebIGNACIA BENÍTEZ CARRASCO

Sales Manager

Ignacia är Företagsekonom med en magisterexamen i Human Resources. Hon studerade vid engelska skolan St Margarets British School, där hon tog priset för bästa elev, chef Girl 2005. Hon har byggt sin erfarenhet från den finansiella så som den kommersiella sektorn. För närvarande deltar hon i vårt team som Sales Manager.  linked