Team Coaching


Team Coaching erbjuder grupper och team möjligheten att gå längre än deras nuvarande kapacitet, för att skapa fler möjligheter genom en resultatorienterad process.

teamcoaching

Team Coaching är en process där man följer en fysisk eller nyskapad grupp. Dessa kan vara styrelsegrupper, nya projektgrupper, säljteam, marknadsföringsteam, osv.

Team Coaching underlättar till en öppen dialog och samspelet mellan de inblandade medlemmarna. Man stöter ihop med oftast öppna konflikter eller meningsskiljaktigheter som man tar itu med.

Den normala processen för Team Coaching är kombinerade gruppmöten med enskilda träffar av teamets medlemmar. Man utformar vilka mål och utmaningar som ska tas itu med samt vad var och en av deltagarna ska behandla.

Vad är syftet med Team Coaching?Här är några av de vanligaste målen:

- Hjälpa gruppmedlemmar att tydliggöra och sätta sina mål, ansvar, ram och arbetskrav, operativa rutiner och utvärdera resultaten och utförande som uppnåtts av teamet, både individuellt och kollektivt.

– Identifiera med hjälp av gruppmedlemmar, utbildningsbehov för att på så sätt underlätta lagarbetet.

– Underlätta konflikter och problem i laget.

– Katalysera gruppdynamik för att nå den högsta nivån av motivation och förtroende hos teamets medlemmar.

– Utveckla interaktionsfärdigheter och beslutsfattande bland gruppmedlemmarna.

– Identifiering av ledarstil för dubbelriktad och multilateralt kommunikation mellan gruppledaren och dess gruppmedlemmar.

– Identifiera rollfördelningen i laget.

– Identifiera beteenden som tenderar att skapa oenighet/upplösning i gruppen och de beteenden som, tvärtom, främjar laget integration.

TEAM = Together Everyone Achieves More