Våra värderingar


Vi styrs av värderingarna som: Ansvar, Uppfyllelse, Kommunikation, Lösning, Respekt och Teamwork. Dessa är våra nyckelvärden och nyckeln till att uppnå våra uppsatta mål.

nuestros valoresAnsvar:
Vi tror på frihet under ansvar, vi har förtroende och uppfyller våra löften.Vi anser att varje person ansvarar för sin egen utveckling och framgång.

Uppfyllelse:
Vi är prestations inriktade, vi tar hjälp av de verktyg, erfarenhet och kunskap vi förvärvat under vår karriär. Vi skapar mervärde och uppnår förbättring, utveckling, smidighet och lärande.

Kommunikation:

Vi kommunicerar direkt, öppet och ärligt. Vi delar information, kunskap och råd i en konstruktiv och uppriktig miljö och möter komplexa situationer öppet.

Lösning:
Vi är fokuserade på att hitta den rätta lösningen i varje situation och ägna den tid som behövs för att analysera problemet.

Respekt:
Vi respekterar och värdesätter bidrag från varje medlem av vårt team och respekterar alla som individer.

Teamwork:
De bästa resultaten och lösningar uppstår i lagarbete. För detta är det nödvändigt att etablera starka relationer, dela kunskaper och erfarenheter. Vi hjälper varandra på det här sättet, vi är alla en del av framgången.

Och vi firar framgångar:
Vi ser till att fira uppfyllda mål och framgångar så ofta vi har möjlighet.