Vision och Mission


visionVår vision

Utbilda och skapa globala ledare och entreprenörer, genom att bevara det bästa ur skandinaviskt ledarskap och applicera det bästa ur amerikanskt ledarskap

Vår mission 

Stärka tillväxten och konkurrenskraften för företag och organisationer genom att utveckla chefer till ledare.

Våra mål

Tillhandahålla verktyg för beslutfattare, chefer och entreprenörer, så att de lättare kan möta personliga eller företagets/organisationens utmaningar.

mision